El Baix Llobregat va rebre més d'un milió de viatgers l'any 2016

El Baix Llobregat va rebre més d’un milio de viatgers el passat any, convertint-se en la segona comarca amb més volum de la demarcació de Barcelona (menys el Barcelonès i després del Maresme). Així ho reflecteix l’Informe sobre “Activitat turística a la Destinació de Barcelona”, elaborat per LABTurisme de la Diputació de Barcelona. Aquest estudi és el principal recull d'indicadors turístics de l'entorn de Barcelona i marca l'evolució del sector i les tendències que s'endevinen pel futur.

La comarca del Baix Llobregat va rebre un 5% més de viatgers en hotels, el que significa un augment de 50.000 turistes. D'aquesta manera, tal com assenyala l'estudi, el turisme és una activitat molt significativa en el conjunt de l'estructura econòmica comarcal.

Evolució

D'altra banda, els indicadors d'evolució turística del Baix Llobregat van presentar un creixement del 0,3% en el nombre de places dels establiments hotelers, és a dir, 30 places noves, i els càmpings i els establiments de turisme rural van mantenir el nombre de places estables respecte al 2015. D’altra banda, les places d'apartaments turístics i habitatges d'ús turístic (HUT) van aportar al Baix Llobregat un total de 867 i 968 places respectivament. Aquestes representen per a la comarca un augment d'un 4,1 % en apartaments i un 63,2 % en HUT.

El volum de turistes allotjats en hotels es va incrementar un 13,9 % (144.822 en nombres absoluts). A més a més, el grau d'ocupació hotelera va créixer 12,7 pp, molt en línia amb l'ocupació mitjana de l'entorn de Barcelona.

Turista i allotjament

El turista del Baix Llobregat va ser el perfil d’un home (66,1 %), amb una edat mitjana de 44 anys. El lloc de residència va ser principalment l'estranger, un de cada dos turistes foren internacionals. Així, Catalunya només va representar el 14,3 % dels turistes i de les províncies d'Espanya el 26,1 %, és a dir, pràcticament un de cada quatre turistes. Pel que fa a les nacionalitats estrangeres destaca la francesa amb un 10,3 %, seguida de l'anglesa amb un 6,3 % i la italiana amb un 6,1 %.

D’altra banda, la despesa de l'allotjament per persona i nit es va situar per sobre de la mitjana de l'entorn de Barcelona amb 56,9 €, 10 € per sobre. En la mateixa situació es troba la despesa durant l'estada per persona i nit, que es va situar en els 52,5 €.

El 60 % dels turistes de la comarca van viatjar acompanyats per la família, el 29 % amb la parella i el 33 % amb els fills. Les motivacions per visitar el Baix Llobregat es troben bastant repartides entre vacances i/o oci i professionals, 47,1 % el vacacional i 40,6 % el professional.

El transport més utilitzat per arribar a la destinació va ser l'avió, 59,5 %, principalment per les bones comunicacions que té la comarca del Baix Llobregat on es troba el mateix aeroport de Barcelona-el Prat. El següent mitjà més utilitzat va ser el vehicle propi (27 %).

Allotjament

L'allotjament més utilitzat a la comarca del Baix Llobregat és l'hotel (82,1 %), que creix quasi un 2% respecte l'any passat, seguit del càmping (11,5 %), cosa que es correspon amb els diferents pesos de les tipologies d'allotjament de l'estructura de l'oferta turística del Baix Llobregat.

Respecte el nombre de nits d'estada al Baix Llobregat, un 27,7 % s'està 1 nit; el 22,2 %, 2 nits; el 15,2 %, 3 nits; però es destaca que el 12,8% està entre 6 i 10 nits. Aquest repartiment situa l'estada mitjana a la destinació en 4,0 nits, pràcticament una nit per sota de la mitjana de l'entorn de Barcelona.

Pel que respecta a la cerca d'informació sobre la destinació, destaquen els mitjans tecnològics com Internet, les xarxes socials i els blogs en primer lloc amb un 47,7 % i un important 28,8 % relatiu a les empreses i els centres d'estudi. Aquesta dada, juntament amb la motivació principal i altres de les variables que s'han analitzat, posen de manifest la importància del turisme de negocis per a aquesta comarca. A més a més, el percentatge corresponent a l'empresa en la variable de les fonts d'informació és, en el cas del Baix Llobregat, el més alt de tot l'entorn de Barcelona.

La valoració global de l'estada se situa en els 8,2 punts sobre 10, el mateix que la mitjana de l'entorn i d'entre els aspectes a puntuar, els millor valorats han estat el caràcter i l'amabilitat de la gent (8,6), la seguretat (8,4) i les platges (8,4).

© Consorci de Turisme del Baix Llobregat | Parc Torreblanca N-340 pk 1249, 08980 Sant Feliu de Llobregat | turisme@elbaixllobregat.cat | T. 936852400 | F. 936851868