Condicions concurs de REELS "Busquem ambaixador/a del Baix Llobregat"

Ja tenim guanyadora del concurs de Reels. Enhorabona Ester Marin (@Ester.m.y)!!

 

 

BASES DEL FUNCIONAMENT DEL CONCURS:

 “BUSQUEM AMBAIXADOR/A DEL BAIX LLOBREGAT”

Es realitzarà un concurs a través del perfil d’Instagram de Turisme Baix Llobregat.

El concurs de REELS “Busquem ambaixador/a del Baix Llobregat” consisteix a publicar un o més d’un REELS a Instagram on els seguidors/es ens ensenyin els municipis, l’entorn natural, museus, edificis emblemàtics, i altres atractius del Baix Llobregat per tal de promocionar la comarca en un format audiovisual i nou.

Un REELS és un nou format d’Instagram que permet crear i editar vídeos de 15 segons combinant diferents enquadraments (un pla més tancat, un general, un altre conjunt...) i, a la vegada, afegir música, filtres, efectes, textos i canviar la velocitat dels clips (clips a càmera ràpida, normal o lenta).

Les indicacions sobre el funcionament del corresponent concurs a les persones usuàries són:

 

COM PARTICIPAR

Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).

Les persones participants hauran de:

- Realitzar vídeos o composicions que tinguin relació amb qualsevol atractiu del Baix Llobregat i en la qual aparegui algun element que permeti identificar-lo.

- Etiquetar a @TurismeBaixLlobregat als REELS.

- Utilitzar els hashtags #TurismeBaixLlobregat i #BaixLlobregatReels

- Tenir un perfil públic.

- Cada concursant podrà presentar tants REELS com desitgi.

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat es reserva el dret de fer difusió i de publicar els vídeos presentats al concurs a les seves pàgines a Internet i a les seves xarxes socials.

 

TERMINI

El termini per participar en el concurs s’inicia a partir de la publicació d’aquesta campanya de promoció als diferents canals de comunicació i finalitza el 4 d’abril de 2021 a les 23:59 hores.

 

PARTICIPANTS

Podran participar totes aquelles persones físiques majors de 18 anys.

Les persones participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge exigits per la llei de les persones o entitats que apareguin fotografiades, amb total indemnitat per part del Consorci de Turisme del Baix Llobregat.

L’enviament d’un REELS al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases.

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES IMATGES

Les persones participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que les imatges no tenen cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori. També que han obtingut les autoritzacions de les persones i entitats que hi puguin aparèixer. L’organització es reserva el dret de rebutjar fotografies i missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, així com les que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

 

PREMI

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat sorteja un premi que consisteix en una escapada al Baix Llobregat per a dues persones. El premi inclou: una activitat a Finca Ca n’Estella de Sant Esteve Sesrovires, un àpat al Restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca i una nit amb esmorzar a l’Hotel Double Tree by Hilton Barcelona Golf de Sant Esteve Sesrovires.

El premi serà personal i intransferible.

*El Consorci de Turisme es reserva el dret de modificar el premi per motius aliens a l'organització. Substituint per premis de contingut i valor equivalent.

 

COM ES SELECCIONA LA PERSONA GUANYADORA

El termini per participar finalitza el 4 d’abril de 2021 a les 23:59 hores.

La selecció de la persona guanyadora tindrà lloc el 5 d’abril de 2021 i s’utilitzarà la plataforma de selecció aleatòria Easypromos, que emetrà un certificat de validesa del mateix -premi/concurs/guanyadors/es-.

 

COMUNICACIÓ DE LA PERSONA GUANYADORA

El nom de la persona guanyadora serà publicat al web i xarxes socials del Consorci de Turisme del Baix Llobregat el 6 d’abril de 2021.

La persona guanyadora rebrà un correu electrònic informant-la que ha estat guardonada del concurs REELS “Busquem ambaixador/a del Baix Llobregat”. Per tal que rebi el premi, la persona guanyadora haurà de confirmar i acceptar el premi responent a aquest correu electrònic abans del termini de 10 dies a partir de la data que el Consorci de Turisme del Baix Llobregat hagi fet el comunicat via correu electrònic.

Tanmateix, si la persona guanyadora no contesta en 10 dies a partir de la data del comunicat del premi via e-mail, el premi es donarà per defecte a la persona guanyadora suplent o suplents. En aquest cas, la persona guanyadora suplent o suplents rebrà o rebran un correu electrònic informant-la/les que ha/n estat guardonada/es del concurs REELS “Busquem ambaixador/a del Baix Llobregat”. Per tal que rebi el premi, la persona guanyadora suplent o suplents haurà o hauran de confirmar i acceptar el premi responent a aquest correu electrònic abans del termini de 48h a partir de la data que el Consorci de Turisme del Baix Llobregat hagi fet el comunicat via correu electrònic.

El premi serà personal i intransferible.

 

CONDICIONS PEL  LLIURAMENT DELS PREMIS

El premi s’enviarà per correu postal a l’adreça de correu postal indicada per la persona guanyadora.

* Per gaudir del premi caldrà fer reserva prèvia per garantir la disponibilitat.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els participants cedeixen expressament al Consorci de Turisme del Baix Llobregat, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació amb finalitats promocionals, comercials i o publicitàries.

Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatius i entorns 2.0.

 

PROTECCIÓ DE DADES

Amb la participació a aquest concurs, autoritza de forma expressa el tractament de les seves dades facilitades segons les bases de participació.

S’informa que el responsable del tractament serà el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, amb la finalitat de promoure i gestionar les activitats, promocions i concursos que realitza, quedant legitimat el seu tractament per la seva autorització en nom propi i de les persones que hi figuren d’acord amb el detallat anteriorment i comprometent-se a comunicar aquestes aspectes legals detallats a totes les persones que hi figuren en el medi publicat.

Aquestes dades i imatges seran conservades de forma indefinida i d’acord amb la normativa d’arxius aplicables.

Les seves dades identificatives només seran publicades si resulta el/la guanyador/a del concurs que es realitza, i podrà ser publicat en la web, xarxes socials i altres medis de difusió d’aquest Consorci.

En qualsevol cas pot revocar el consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial identificatiu, adreçat a dpd.turisme@elbaixllobregat.cat o posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades d’aquesta entitat en dpd.turisme@elbaixllobregat.cat. En cas de disconformitat amb el tractament, també té el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a apdcat.gencat.cat.

 

Per a més informació:

Consorci de Turisme del Baix Llobregat

Tel. 93 685 24 00   |  www.turismebaixllobregat.com |  turisme@elbaixllobregat.com

© Consorci de Turisme del Baix Llobregat | Parc Torreblanca N-340 pk 1249, 08980 Sant Feliu de Llobregat | turisme@elbaixllobregat.cat | T. 936852400 | F. 936851868